Säätiön stipendien haku v. 2018

3.10.2018

4H-säätiön hallitus on päättänyt julistaa haettavaksi alla olevat 4H-stipendit. Stipendejä tulee hakea 15.11.2018 mennessä. Linkit hakulomakkeisiin ovat uutisen alareunassa.

 

1) Eeno Pusan 4H-stipendin à 1 000 €

2) Kuusi valtakunnallista stipendiä à 500 €.

3) Kahdeksantoista alueellista 4H-stipendiä à 350 €.

4) Kaksi Maaherra Eino Paloveden 4H-stipendiä à 350 € Keski-Suomen alueelle.

5) Kolme Etelä-Pohjanmaan 4H-stipendiä à 200 € Etelä-Pohjanmaan alueelle.

6) Yksi Pohjois-Savon 4H-stipendi à 350 € Pohjois-Savon alueelle.

7) Yksi Hämeen 4H-stipendi à 200 € Hämeen alueelle.

8) Kaksi Lapin 4H-stipendiä à 350 Lapin alueelle.

9) Kaksi Varsinais-Suomen 4H-stipendiä à 350 € Varsinais-Suomen alueelle.

10) Viisi Pohjois-Pohjanmaan 4H-stipendiä à 150 € entisen Oulun 4H-piirin alueelle.

11) Kolme Keski-Pohjanmaan 4H-stipendiä à 150 € entisen Keski-Pohjanmaan 4H-piirin alueella.

Edellä esitetyissä nuorten 4H-stipendeissä palkitsemisperusteena on nuoren (suositusikä 18–22 vuotta) pitkäaikainen, monipuolinen, tuloksellinen ja edelleen jatkuva 4H-toiminta. Palkitsemisen perusteena voi olla myös erityisen ansiokas toiminta jollakin 4H-toiminnan osa-alueella.

12) Metsämiesten Säätiön Metsästipendi à 500 € nuorelle (suositusikä 18 – 22 vuotta), joka on pitkäaikaisesti, monipuolisesti ja edelleen jatkuvasti tehnyt tuloksellista 4H-metsäyritys- tai metsäharrastetoimintaa.

13) Vuoden 4H-vapaaehtoisohjaaja -stipendi à 500 tuloksellisesta ja pitkäaikaisesta vapaaehtoisesta 4H-nuorisotyöstä. Vapaaehtoistyön stipendin kautta 4H-säätiö haluaa osaltaan olla tukemassa ja tuomassa esiin aikuisohjaajien ja muiden vapaaehtoisten merkitystä 4H-kansalaisjärjestössä.

14) Vuoden 4H-luottamushenkilö -stipendi à 500 e tuloksellisesta ja pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä 4H-yhdistyksen hallituksessa. Stipendin kautta 4H-säätiö haluaa osaltaan olla tukemassa ja tuomassa esiin luottamushenkilöiden merkitystä 4H-kansalaisjärjestössä.

15) Vuoden 4H-toimihenkilö -stipendi à 500 € erityisen menestyksekkäästä sekä pitkäaikaisesta tai uusia uria aukoneesta 4H-työstä. Stipendillä halutaan osoittaa arvostusta 4H-toimihenkilöiden vaativalle ja haasteelliselle nuorisotyölle, jonka merkitys on keskeinen myös tulevaisuudessa 4H-järjestöä kehitettäessä.

16) Elämäntyö-stipendi à 500 euroa erityisen pitkäaikaisesta, menestyksekkäästä ja edelleen jatkuvasta 4H-työstä. Kriteerinä on jokin ainutlaatuinen työpanos, oivallus tai innovaatio, joka on vienyt järjestöä merkittävästi eteenpäin. Stipendi myönnetään järjestön 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Elämäntyö-stipendi tullaan jatkossa jakamaan joka viides vuosi.

17) Vuoden kansainvälinen toimija -stipendi à 1 000 € 4H-yhdistykselle, joka on parhaiten edistänyt nuorten kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusharrastusta.

 Hakumenettely

1) 4H-yhdistykset hakevat stipendejä 1-14 ja lähitukihenkilöt stipendejä 15-17 sähköisillä lomakkeilla 15.11.2018 mennessä. Lomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä.

2) Nuorten 4H-stipendejä haetaan lomakkeella 1. Tärkeää on, että stipendiaattien 4H-ansiot kirjataan tarkasti, sillä valinnat suoritetaan ao. hakemusten perusteella. Hakemuksen kohdat 7-15 pisteytetään.

3) Metsämiesten Säätiön Metsästipendiä haetaan lomakkeella 1.

4) Vuoden 4H-toimihenkilö-, vuoden 4H-vapaaehtoisohjaaja- ja vuoden 4H-luottamushenkilö -stipendejä haetaan lomakkeella 2.

5) Kukin lähipalvelualue voi ehdottaa Vuoden kansainvälinen toimija -stipendiä enintään yhdelle alueensa 4H-yhdistykselle lomakkeella 3. Tärkeää on, että yhdistyksen kv-ansiot kirjataan huolellisesti.

 

Säätiön hallitus valitsee stipendien saajat joulukuun 2018 kokouksessaan. Valtakunnallinen stipendijuhla järjestettäneen aikaisempaa tapaa noudattaen Valtioneuvoston juhlahuoneistossa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tilaisuuteen kutsutaan stipendien 1–2 sekä 12–17 saajat. Stipendit 3-11 luovutetaan yhdistysten omissa tilaisuuksissa, esimerkiksi sääntömääräisessä kokouksessa.

 

Tervetuloa kuulemaan lisää stipendienhausta torstaina 11.10. klo 13 - 14. Tilaisuus tallennetaan. Ilmoittautuminen: https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/15294

 

Tomi Alakoski (Suomen 4H-liitto)
4H-säätiön asiamies

kki