Luonnontuotteet- kehittämishanke


Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset):

Luonnosta saatavaa hyvinvointia halutaan tuoda nuorten elämään perinteisemmin keinoin. Erityisinä teemoina korostetaan luonnosta saatavaa ravintoa, lähiruokaa, kalastusta ja metsänhoitoa. Luonnontuotealan (villiyrtit, metsämarjat ja sienet) kehittäminen keruuseen, tuotteiden käsittelyyn ja jatkojalostukseen sekä metsänistutus- ja taimikonhoito koulutukset nuorille. Opetetaan kalastuksen eri menetelmiä nuorille mm. verkkokalastus, katiskakalastus, nuottaus, virvelöinti, kalastusvälineiden tekoa sekä järvikalojen jatkojalostusta (mm. särkien, ahvenien ja muikkujen purkitus). Hankkeen koulutuksissa eri sukupolvet opettavat kohderyhmälle erilaisia:

• kalastusmenetelmiä

• kalastusvälineiden tekoa

• kalastuksen jatkojalostusta 

• luonnontuotteiden keruuta,

• luonnontuotteiden käsittelyä 

• luonnontuotteiden jatkojalostusta (esim. marjajauhot) 

• metsänhoitoa. 


Hankkeessa työllistetään nuoria työpalvelun kautta tai he voivat toimia yrittäjinä. Hankkeessa työllistetään kuusi 14-28 -vuotiasta nuorta digitaalisten materiaalien tuottamiseen mm. opetusvideot. Toteutetaan kaikille nuorille avoimia työelämäkoulutuksia 7 kpl (metsänistutus ja työturvallisuus, taimikonhoito ja työturvallisuus, villiyrttien keruu ja jatkojalostus, sienineuvonta ja marjojen jatkojalostus sekä työelämävalmennus, jolloin ehkäistään nuorten syrjäytymistä, ilman kesätöitä jääneiden nuorten ohjausta ja työllistymistä sekä kannustetaan kokeilemaan yrittäjyyttä. Nuorille järjestetään työelämävalmennus koulutus työpalveluun tuleville nuorille, yrityskurssi ja yritysjatkokurssi (sis. markkinointi ja tuotteistaminen) yrittämisestä kiinnostuneille.


Hankkeessa järjestetään kaikille 9-28- vuotiaille avoimia työelämäkoulutuksia:

  • metsänhoito ja työturvallisuus
  • taimikonhoito ja työturvallisuus
  • kalastuksen menetelmät ja jatkojalostus
  • sienipoimintakoulutus
  • marjojen poiminta ja jatkojalostus
  • villiyrttien keruu ja jatkojalostus
  • työelämävalmennus
  • 4H- yrityskoulutus