Ysit töihin

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Ysit töihin yhdessä 4H:n kanssa

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.
Mitä Ysit töihin tarjoaa nuorelle?

* Työpaikan ja palkkaa (vähintään 2 viikkoa)

* Koulutusta ja valmennusta

* Yleiset työelämätaidot (Ajokortti työelämään-koulutus)

* Yrityksen perustaminen (4H-yrityskurssi)

* Henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja sparrausta (4H-yhdistyksen työntekijät)

Mitä Ysit töihin tarjoaa työnantajalle?

* Koulutetun ja motivoituneen nuoren

* Työntekijän, jonka voi palkata myös jatkossa

* 4H:n tuen ja osaamisen nuorten työnantajana toimimiseen

* 4H:n tuen nuoren rekrytointiin

* Mahdollisuuden toteuttaa yhteiskuntavastuuta työllistämällä nuoria

* Valtakunnallisen viestinnän tuen ja välineet

* Ysit töihin / 4H-kesätyöllistäjä –brändin

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen sekä yrityskoulutuksen.

Koulutuksessa nuori saa 

  • perusteet työn hakemisesta
  • työelämän pelisäännöistä
  • asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria

  • saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi
  • työllistämään itsensä 4H-yrittäjänä.
  • Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Pieksämäen seudun toiminta-alueella on 169 yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä. Tähän kirjoitatte, mitä sinun yhdistyksessäsi Ysit töihin -toiminta etenee kevään aikana.

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta kesätöihin tai 4H-nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen kesätyöllistää itsensä.

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.