Ajokortti työelämään- koulutus


Ajokortti työelämään -koulutus on sinulle 13-28-vuotias nuori, joka haluat tietoa työnhausta ja työelämästä sekä varmuutta työnhakuun!

Koulutuksen jälkeen saat kurssitodistuksen ja yhden opistopisteen, jolla hankit itsellesi etulyöntiaseman työtä hakiessasi.

Kurssilla käsitellään muun muassa:

  • Työhakemus ja ansioluettelo
  • Työhaastattelu
  • Työelämän pelisäännöt
  • Työnantajan näkemyksiä
  • Erilaiset asiakkaat ja asiakaspalvelijat
  • Haasteelliset asiakaspalvelutilanteet

Ajokortti työelämään -kurssin jälkeen sinulla on paljon tietoa työelämästä. Kurssista on hyötyä TET-jaksolla ja sinulla on paremmat mahdollisuudet saada kesätöitä. Kurssi kestää kahdeksan tuntia. Kurssilta saat Ajokortti työelämään -oppaan, virtuaalisen osaamismerkin ja todistuksen.

#ysit töihin

#k-ryhmä


Ajokortti työelämään koulutuksen loppukoe

https://forms.office.com/r/29NYe6JauV