Vapaaehtoiseksi ohjaajaksi

Vapaaehtoiseksi?

Yhdistyksessämme on mahdollisuus toimia vapaaehtoisena  ohjaajana seuraavissa tehtävissä.


YRITYSOHJAAJAT

4H-yrittäjien tukena ja apuna toimiminen yritystoiminnan

käynnistämisessä ja toteuttamisessa.

KERHONOHJAAJAT

Vastaa kerhokertojen suunnittelusta ja toteutuksesta.

TYÖELÄMÄKURSSIEN OHJAAJAT

Eri alojen ammattilaisena perehdyttäminen kurssien aiheen

mukaisiin käytännön työtehtäviin.

ISÄNTÄPERHEET

Tarjoaa nuorella 4H-vaihtarille, kodin Suomessa hänen oleskelunsa ajan.

MUUT OHJAAJAT

Leirien ja kurssien järjestäjä tai ohjaaja vastaa kertaluonteisesti tapahtuvasta ohjauksesta