Kerhonohjaajaksi

Kiinnostaako sinua nuorten ohjaaminen ja toimiminen kerhonohjaajana?

Kerhot kokoontuvat aina varttuneemman kerhonohjaajan opastuksella. Kerhonohjaajalta vaaditaan innokkuutta, sisukkuutta, vuorovaikutustaitoja, esiintymishalukkuutta ja ennen kaikkea halua toimia ja tehdä yhdessä nuorten ihmisten kanssa. Kerhon ohjaaminen on palkitsevaa ja antaa eväitä sekä sisältöä omaan elämään.

Apuohjaajaksi 4H-kerhoon voit päästä kun olet täyttänyt 12-13- vuotta ja osallistunut koulutukseen.

4H-järjestö kouluttaa kerhonohjaajia Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen kautta tehtävään. Ennen kuin saat oman kerhon ohjattavaksi, sinun tulisi osallistua osaava kerhonohjaaja koulutukseen sekä vuosittain kerhonohjaajien ideapäivään 2 krt / vuosi. Kerhonohjauksesta maksetaan palkkio.

Kysy kerhonohjaustehtäviä, kerhonohjausksessa tarvitaan omaa autoa muutaman kerran kuukaudessa haja-asutusalueen kerhoissa.