Koronaohjeistus 13.1.2021

14.1.2022

Itä-Suomen aluehallintovirasto päätti jatkaa tilojen sulkemiseen velvoittavaa määräystä 27.1.2022 saakka Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Sulkemispäätös koskee liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettäviä sisätiloja sekä huvi- tai virkistystoimintaan käytettäviä tanssipaikkoja sekä kuorolaulutoimintaan käytettäviä tiloja. Määräys ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja eikä myöskään yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja.

Suljetuksi määrättyjen tiloja voi edelleen käyttää lasten ja nuorten (vuonna 2003 syntyneet ja sitä nuoremmat lapset) ohjattuun harrastustoimintaan osallistujien terveysturvallisuus huomioiden. Ikärajaa nostettiin, jotta kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan. Sulkupäätökset eivät myöskään ulotu lakisääteisiin palveluihin, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen, koronarokotusten järjestämiseen eikä ammattiurheiluun, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys on edelleen voimassa Itä-Suomen alueella 26.1.2022 asti. Asiakas- ja yleisötilojen käyttö tulee järjestää niin, että tiloissa voidaan ehkäistä lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien keskuudessa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi asiakasmäärää rajoittamalla, järjestämällä asiakaspaikat väljästi tai suosittelemalla maskin käyttöä tiloissaan.

Aluehallintovirasto on valmistelemassa kokoontumisrajoituksiin liittyvää päätöstä. Tällä hetkellä voimassa on 30.12.2021 annettu päätös, joka kieltää alueella kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, ellei kaikille osallistujille voida määrätä omaa istumapaikkaa.

Pieksämäellä tilojen sulun jatkaminen ei aiheuta huomattavia muutoksia, mutta esimerkiksi uimahalli pyritään avaamaan maanantaina yleisölle. Myös Seutuopiston kurssit käynnistyvät lähiopetuksena 17.1. rajoituksia noudattaen. Lähiopetus ei siis koske tanssi- ja liikuntakursseja eikä kuoroja ja yhteislauluja. Lasten ja nuorten (vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneet) kaikki kurssit sekä taiteen perusopetus jatkaa lähiopetuksessa. Kursseilla edellytetään sekä opettajilla että kurssilaisilla maskin käyttöä, hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä.

Lue tästä Aluehallintoviraston tiedote.